VINDKRAFTVERK

Norska samer vinner mot staten – “Viktigaste domen i modern tid”

1:27 min
  • Norska samer vinner striden mot staten om två vindkraftsparker som byggts på deras renbetesområde och drabbat rennäringen.
  • Högsta domstolen slår nu fast att anläggningarna strider mot urfolkens rättigheter.
  • Dagens dom beskrivs som det viktigaste beslutet för samer i modern tid.