CORONAVIRUSET

Nu är vaccineringen på skoltid igång i Skellefteå

1:51 min
  • Under onsdagen startade vaccineringen på skoltid för gymnasieelever i Skellefteå.
  • Initiativet ska underlätta för skolungdomar som vill ta vaccin mot covid-19.
  • "Självklart att ta vaccinet när chansen gavs", säger gymnasieeleven Elliot Nyman från Bureå.
  • Men hittills har färre ungdomar än skolorna räknat med anmält sig, enligt Baldergymnasiets skolvärd Rikard Tjernström.