Kontroll

Nu följs de utländska lastbilarna i Sverige

1:43 min
  • En utländsk lastbil får bara stanna sju dagar i Sverige och ha tre inrikestransporter efter att man lossat första lasten.
  • Nu genomförs en studie för att undersöka hur väl reglerna efterlevs.
  • "Allmänheten reagerar på att lastbilar står på gator och torg och att de skräpar ner," säger Ali Shibl som är ombudsman för Transport i Helsingborg.