Jämställdhet

Nu föreslår Sametinget krafttag för att kartlägga samer

1:36 min
  • I sin senaste jämställdhetsrapport lägger Sametinget fram förslag att samla in mer statistik om samer - något som de tror kan förbättra sjukvård för samer, jämställdhet och skapa större förståelse för hela det samiska samhället. 
  • "Grunden till det här är att vi och samhället behöver bättre förståelse om samer och Sápmi"  säger Lars Miguel Utsi, Guovssonásti.