kvinnojouren trots

Nu har Li Grebäck gått i land – efter 46 dagar i kajak runt Gotland

1:18 min
  • Li Grebäck som paddlat Gotland runt i kajak, till förmån för kvinnojouren Trots, har nu gått iland efter 46 dagar till sjöss.
  • Syftet har varit att belysa frågor och sprida kunskap om bland annat våldsutsatthet i hemmet, jämlikhet och barnkonventionen.
  • "Jag tror att det nu har landat att vi inte bara är en ideell organisation som tröstar flickor, utan att vi faktiskt jobbar kring liv och död", säger hon.