Medborgarförslag

Fridas dröm blev verklighet: Stockholm får en yogapaviljong

1:20 min
  • Frida Starvid föreslog för några år sedan en yogapaviljong i Vasaparken och fick gehör av kommunpolitikerna. 
  • "Vi föreslog en plats som vi kunde ta i anspråk, där man kan samla sig själv eller andra", säger Starvid.
  • Landskapsarkitekten Veronica Johnander säger att förslaget rimmade väl med parkplanen som finns för Norrmalm, om miljöer i den täta innerstaden.