SMITTSPRIDNINGEN

Regionernas besked: Vi stänger bussarnas framdörrar

1:48 min
  • Framdörrarna på bussar i hela landet kan stängas för att bussförare inte ska smittas av covid-19.

  • Det beskedet ger nu Kristoffer Tamsons (M), ordförande för organisationen Svensk Kollektivtrafik, som företräder alla regioners kollektivtrafiksmyndigheter.

  • "Det här är inte en långsiktigt hållbar lösning, men vi gör det för att säkra en kollektivtrafik som kan rulla också imorgon", säger Kristoffer Tamsons.