MILJÖ

Nu måste 450 möjliga miljösynder inventeras

1:59 min
  • Nu behöver Strömsunds kommun inventera och kanske sanera 450 olika områden i kommunen som kan förmodas vara förorenade.
  • Det är ett nationellt miljömål som gör att Strömsund behöver ta tag i det här miljöarbetet och kommunens mål är att vara färdig med arbetet på de största riskområdena till år 2040.
  • "Vi ska först och främst titta på vattenskyddsområden", säger Lars Andreasson (S), ordförande i Strömsunds miljö- och byggnämnd.