Nu påbörjas arbetet med nya bron över Tärendö älv

0:42 min
  • Nu påbörjas arbetet med att bygga en ny bro över Tärendö älv på väg 395. Det är en del av Trafikverkets projekt med att skapa en bättre och säkrare väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

  • Den nya bron kommer att bli 8,6 meter bred och 153 meter lång. Det innebär att dagens trafikljus kommer tas bort och det kommer bli möjligt att mötas för alla trafikslag.

  • Under byggtiden kommer trafiken flyta på som vanligt. Planen är att bron ska bli klar under hösten 2022.