Vaccin

Brukare inom hemtjänsten och vårdpersonal på tur

0:57 min
  • 4 200 personer har fått vaccin mot covid-19 och vid veckans slut förväntas ytterligare 2 000 personer ha fått det. 
  • Enligt Richard Lundin vid den regionala sjukvårdsledningen är det främst äldre i särskilda boenden som nu fått vaccin i vad som kallas den första fasen.
  • Nu ska vaccination påbörjas för brukare inom hemtjänsten och nästa vecka kommer också vårdpersonal att börja vaccineras.