Integration

Nyanlända ska få det lättare att etablera sig i Stockholm

1:03 min
  • Under måndagen öppnades "Welcome House" på Medborgarplatsen på Södermalm. 
  • Målet är att göra det lättare för nyanlända att etablera sig i Stockholm. 
  • "Här får du som nyanländ bland annat hjälp med att få en bostad, försörjningsstöd och studie- och yrkesvägledning", säger Karin Ernlund (C), arbetsmarknad- och integrationsborgarråd.