Sjukvård

Ny akutavdelning i Ljungby ska ge säkrare vård

1:21 min
  • Det finns planer på att slå ihop fyra avdelningar på Ljungby lasarett till två, det handlar om ortopedavdelning 5 och kirurgavdelning 6, samt medicinavdelning 2 och 3.
  • Samtidigt föreslås att lasarettet ska få en akutvårdsavdelning, där akutpatienter kan vara innan de skickas till andra vårdavdelningar.
  • Förslagen är en del av omställningen till "Nära vård", och går det igenom kan förändringarna ske under senhösten.