Vård

Ny app ska hjälpa till att tidigt upptäcka demens

1:52 min
  • En ny telefon-app testas nu för att upptäcka demens tidigare.
  • Personer som upplever minnesstörningar och deras anhöriga får svara på frågor i en app som sen får avgöra om en större minnesutredning i vården behövs.
  • ”Internationellt så talar all forskning för att det lönar sig att jobba med tidig identifiering och tidig riskreduktion”, säger överläkare Johan Sundelöf .