sophantering

Ny avfallstaxa föreslås i Bräcke kommun

0:30 min
  • Kommunstyrelsen i Bräcke ska under onsdagen besluta om ny avfallstaxa i Bräcke kommun.
  • Bakgrunden är att kommunen från och med oktober nästa år ska börja samla in matavfall och därför behöver uppdatera avfallstaxan.
  • Enligt det nya förslaget till taxa kommer matavfallssorteringen vara frivillig men den som väljer att inte ansluta sig kommer få betala en miljöavgift.