Arbetsmarknad

Ny digital tjänst ska lösa matchningsproblem

2:20 min
  • För att lösa matchningsproblemen på arbetsmarknaden, det vill säga svårigheten att hitta rätt person för rätt jobb, ska Arbetsförmedlingen ta fram en gemensam digital plattform för utbildning och arbete.
  • Här ska alla arbetsgivare, utbildningsordnare och jobbsökande kopplas ihop och se vilka konkreta utbildningar som matchar ett visst utlyst jobb. 
  • Syftet är att koppla ihop arbetsmarknaden med utbildningsvärlden och få dem att använda samma begrepp för kvalifikationskrav och meriter.