Utbildning

Ny festival ska locka unga till utbildning

0:31 min
  • Eskilstuna får en ny vetenskapsfestival i september som kallas för Kunskapsfesten.
  • Syftet är öka intresset för utbildning bland barn och unga, sänka trösklar till högre utbildning och skapa en högre tilltro till forskning.
  • Festivalen sker delvis corona-anpassat digitalt.