Miljögifter

Ny forskning om hälsorisker med PFAS

2:03 min

Forskning på boende i Ronneby i Blekinge visar samband mellan höga nivåer av PFAS och hälsorisker.

Ellinor Pålsson har växt upp med det kraftigt förorenade dricksvattnet och är en av många oroliga Ronnebybor.

– Ganska stor ångest över vad är det vi har i våra kroppar. Vad kommer detta att göra framöver? säger hon.

I december 2013 upptäcktes att dricksvattnet i Kallinge i Ronneby var kraftigt förorenat av PFAS-kemikalier, som kom från Försvarsmaktens övningar med brandsläckningsskum alldeles nära vattentäkten.

På måndag börjar rättegången där 166 boende stämt kommunens vattenbolag och då är forskningen om hälsoriskerna i fokus.

På Arbets- och miljömedicin på Lunds och Göteborgs universitet bedrivs forskning på befolkningen i Ronneby. Hittills visar resultaten bland annat en ökad risk för förhöjt kolesterol och nu undersöker de om möjliga följdsjukdomar är vanligare där.

– Då tänker jag på hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck till exempel, säger Kristina Jakobsson, professor i miljömedicin vid Göteborgs Universitet.

Forskningen har inte visat en ökad förekomst av sköldkörtelsjukdomar och havandeskapsförgiftning i Ronneby, vilket observerats i andra studier.

Däremot visar en ännu inte vetenskapligt granskad studie, som nu är bevismaterial i rättegången, en ökad förekomst av polycystiskt ovarialsyndrom, en hormonell sjukdom som kan göra det svårt att bli gravid.

– Bland de mest exponerade är ungefär en fördubblad risk Det är en observation som jag tar på allvar, säger Kristina Jakobsson.

I en pågående studie på Arbets- och miljömedicin i Lund och Göteborg studerar de om det finns en ökad risk för cancer i Ronneby. Resultaten är inte publicerade eller vetenskapligt granskade, men än så länge kan de inte se någon allmänt ökad risk, däremot tyder resultaten på en måttligt ökad risk för njurcancer och testikelcancer - något som också setts i andra studier.

– När vi tittar noga så ser vi något högre förekomst av både testikelcancer och njurcancer bland dem som har haft längre perioder av förorenat vatten, säger Kristina Jakobsson, professor i miljömedicin och forskare på Arbets- och miljömedicin på Lunds och Göteborgs universitet.

Hör mer i Vetenskapsradion Klotet.