FORSKNING

Ny forskning undersöker medeltida pollen i myrar i Jämtlands län

2:07 min
  • Ett nytt forskningsprojekt från Stockholms universitet och Uppsala universitet ska analysera pollen i myrar i södra och östra Jämtland för att undersöka hur människor och djur levde på medeltiden.
  • Projektet pågår till 2025, och med hjälp av pollenanalyser hoppas forskare bland annat få reda på hur skogen och betet förändrats över tid. 
  • Med bättre förståelse om hur människan har brukat marken i historien vill forskaren Eugene Costello kunna bidra till bättre förvaltning av natur i framtiden.