Örebro universitet

Ny forskningsstudie ska undersöka barns erfarenheter av skyddat boende

1:36 min
  • En grupp forskare vid Örebro universitet ska studera barns erfarenheter av att bo på skyddat boende.
  • Nu efterlyser man därför barn och mammor att intervjua.
  • "Vi är intresserade av barnens perspektiv och deras berättelser" berättar Linda Arnell, genusvetare och en av forskarna som ska genomföra studien.