Hotade arter

Ny "grönlista" anger status för arters återhämtning

1:05 min
  • Internationella naturvårdsunionen IUCN har lanserat "grönlistan", tänkt att visa i vilken grad hotade arter lyckas återhämta sig.
  • Artens status bedöms genom att jämföra den nuvarande populationens storlek och utbredning med hur den sett ut historiskt.
  • I tidskriften Conservation Biology har nu den nya metoden testats på de första 181 djur-, växt- och djurarterna.