kärnkraft

Ny kärnkraft kan bli lönsam spår Energimyndigheten

2:00 min

Med en ökande elanvändning med bland annat elbilar, elflygplan och eldriven ståltillverkning kan det bli lönsamt att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det skriver Energimyndigheten i sin senaste långtidsrapport.

Professor Christian Ekberg på Chalmers, som håller på med kärnbränsleforskning, är överraskad över rapporten:

– Det är oerhört intressant, för det är första gången så vitt jag vet som Energimyndigheten har uttryckt att kärnkraften faktiskt kan vara en del i en framtida energimix och dessutom vara lönsam, säger Christian Ekberg.

Energimyndighetens uppgift är att leda samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Och Tobias Jakobsson som är analytiker inom elfrågor och elmarknad på Energimyndigheten förklarar varför myndigheten för första gången har ett scenario med ny kärnkraft i den svenska energimixen:

– Vi har gjort ett elektrifieringsscenario, och då har vi antagit en väldigt starkt ökad elanvändning både i Sverige och i Europa. Och det är en viktig orsak som trycker upp elpriset, och därmed gör det lönsamt att investera i ny kärnkraft utifrån de antaganden som vi har gjort. Och just det här att elpriset går upp så mycket har inte skett i tidigare års scenarier. Därmed har inte ny kärnkraft kommit in i bilden, säger Tobias Jakobsson på Energimyndigheten.

Jag frågar Christian Ekberg, som är professor i kärnkemi på Chalmers, om han tror att den nya rapporten kan få någon betydelse för forskningen om ny kärnkraft.

– Det betyder kanske inte jättemycket, men det öppnar ju för finansieringsmöjligheter för kärnkraft. Men rapporten säger ju inte vilken typ av kärnkraft man beaktar. De ger en kostnadsuppskattning, men de berättar inte heller hur den kostnadsuppskattningen är framtagen, säger Christian Ekberg.

Källa:
Energimyndigheten. "Scenarier över Sveriges energisystem 2020". ER 2021:6, mars 2021.