KRIMINALITET

Ny karta ska upptäcka problem innan områden klassas som utsatta

2:02 min
  • Ett nytt kartverktyg ska hjälpa polisen att identifiera områden som är utsatta eller på väg att bli utsatta.

  • Förhoppningen är bland annat att detta ska leda till att myndigheter och andra aktörer i ett tidigt skede kan se vilka områden som utvecklas i negativ riktning, för att då kunna gå in med insatser.

  • Verktyget som tagits fram av forskare vid Malmös och Lunds universitet och polismyndigheten har nu integrerat verktyget i deras IT-system.

Vartannat år uppdaterar polisen listan över områden som klassas som utsatta, där det till exempel finns öppen narkotikahandel, ett utåtagerande missnöje mot samhället eller direkta hot och påtryckningar från vissa personer.

Som Ekot kunde berätta tidigare i höstas har tre nya områden, alla i Stockholm, nu förts upp på listan. Medan två områden, i Norrköping respektive Göteborg, gjort en positiv utvecklingen och lämnat listan.

Bedömningen bygger till stor del på polisens underrättelseuppgifter om områden, vilket kan leda till en viss godtycklighet, enligt Manne Gerell. Han har därför, tillsammans med kulturgeograf Nicklas Guldåker vid Lunds universitet, byggt en kartfunktion som synliggör vilka områden i landet som uppvisar tecken som hänger ihop med kriminell påverkan på lokalsamhället.

Parametrarna som vägs in är bland annat sysselsättningsgrad, trångboddhet, ålder, utländsk bakgrund och anmälda brott.

– Det är ju variabler som vi har jobbat med under lång tid som korrelerat eller har stark koppling till social oordning, som vi kallar det. Till exempel brott och anlagda bränder, säger Nicklas Guldåker.

Forskarnas samarbete med polisen har pågått i flera år, och nu är Kartverktyget integrerat i polismyndighetens IT-system, och uppdateras löpande.

– Det gör att de lätt kan se vilka delar av en stad som skulle kunna betecknas som utsatta och har problem med segregation och liknande. Och de får även en statistik bakgrund till sina bedömningar som görs till stor del av underrättelser om vad polisen vet om kriminella nätverk och kriminell påverkan, säger Manne Gerell.

Förhoppningen är bland annat att detta ska leda till att myndigheter och andra aktörer i ett tidigt skede kan se vilka områden som utvecklas i negativ riktning, för att då kunna gå in med insatser.

–Att man bättre kan få koll på de här områdena som nästan är utsatta, men som inte räknas som utsatta, och få upp de på kartan för att försöka förebygga att situationen försämras, säger Manne Gerell.