CORONAKOMMISSIONEN

Ny kritik mot regeringens pandemihantering – anteckningar fattas

2:09 min
  • Kritiken mot regeringens agerande under pandemin får ny fart. Enligt regeringskansliet har det inte förts några mötesanteckningar när den särskilda krisgruppen med statssekreterare har träffats.

  • Avsaknaden av mötesanteckningar är trots att ett enigt Konstitutionsutskott (KU) – efter granskningen av tsunamikatastrofen 2004 – lyfte fram att det är viktigt med dokumentation, inte minst för att i efterhand kunna granska vad som hänt.

  • Hör Centerpartiets riksdagsledamot Kerstin Lundgren som var en av dem som satt i KU då.

- Det är naturligtvis beklagligt att man inte har tagit till sig av signalerna från KU och granskningen av tsunamikatastrofen, säger Centerpartiets riksdagsledamot Kerstin Lundgren, som var ledamot i KU under tsunamigranskningen.

Den senaste tiden har det ju rått oenighet mellan regeringskansliet och coronakommissionen. Det handlar om vilka dokument som kommissionen ska få ta del av för sin granskning av regeringens pandemihantering. Bland annat har kommissionen bett om mötesanteckningar från gruppen för strategisk samordning, GSS.

Den består av berörda statssekreterare, (men även presschefen i statsrådsberedningen och opolitiska tjänstemän deltar i regel). Men några mötesanteckningar från de 149 mötena som hölls under 2020 finns inte, enligt regeringskansliet.

Vänsterpartiets Mats Einarsson, som också var ledamot i KU under tsunamigranskningen, tycker att det är märkligt att det inte har förts några mötesanteckningar.

- Min reaktion är väl att man uppenbarligen inte har lärt sig någonting av tsunamikatastrofen och den granskning som konstitutionsutskottet gjorde då.

Efter granskningen av flodvågskatastrofen konstaterade KU att det saknades minnesanteckningar från vissa möten, och poängterade att det är värdefullt att dokumentera även sammanträden av mer informell karaktär för att det inte ska uppstå osäkerhet om vad man kommit fram till och för att underlätta granskning av händelseförloppet i efterhand.

Ekot har frågat statsministerns statssekreterare Emma Lennartsson varför det inte har förts gemensamma mötesanteckningar i den här gruppen, och i en skriftlig kommentar säger hon att Krishanteringsorganisationen dels för en logg, dels gör en sammanställning över samtliga möten i GSS, där det framgår vad som var huvudsakligt fokus. "För själva krisarbetet är vår bedömning att det har varit fullt tillräckligt."

Coronakommissionen har också bett att få anteckningar som enskilda tjänstemän har fört som stöd för minnet under de här mötena, men hittills har beskedet från Regeringskansliet varit att man inte förfogar över dem.

På onsdag ska coronakommissionen få ta del av ytterligare handlingar på regeringskansliet, efter den debatt som uppstått.