Ny lag för uppehållstillstånd i Sverige

2:40 min

Sverige har fått en ny lag för flyktingar. Det blir svårare att få stanna i Sverige. Det säger lagen som börjar gälla idag tisdag. Tidigare fick många stanna i Sverige om de fick ja till att stanna här. Men nu blir det många flyktingar som bara får stanna i Sverige i tre år.

Alla flyktingar kan sen söka om att få stanna längre. De som har ett jobb kan få stanna permanent. Och de som är kvotflyktingar får också stanna permanent. Kvotflyktingar är mest från Syrien just nu där det är dålig säkerhet för människor. Det är politiker i Sveriges riksdag som har bestämt den nya lagen.

Guna Graufelds på Migrationsverket säger att den nya lagen gör att allt fler som söker uppehållstillstånd behöver ha ett jobb för att få stanna. Det finns några som ändå kan få stanna tills vidare utan att behöva arbeta säger hon.

– Ja det kommer att finnas undantag som möjliggör för personer som inte kan vara självförsörjande att beviljas permanent uppehållstillstånd. Det handlar om barn, pensionärer och andra som har särskilda skäl.

Det blir hårdare krav på att den som fått stanna i Sverige tills vidare ska kunna arbeta och försörja sin familj, för att de också ska få stanna. Det måste finnas pengar och en bra bostad som är stor nog för familjen.

Alexandra Segenstedt på Röda Korset tror att den nya lagen betyder att många flyktingar i Sverige får det svårare. Hon tror att många familjer inte kommer att få bo tillsammans. Hon tror att de som har varit med om svåra händelser innan de kom till Sverige kommer att få det jobbigt.

– Och det här påverkar ju, vi möter ju många människor i våra verksamheter dagligdags som påverkas väldigt starkt av det här.

Det blir också svårare för flyktingar att får vård, till exempel om de har blivit torterade. Därför att många kommer att få korta uppehållstillstånd, säger Alexandra Segenstedt på Röda Korset.

- Det blir också svårare att få till en behandling av tortyr och trauman om man inte lever tillsammans med sin familj. Eller om man sitter på väldigt korta tidsbegränsade tillstånd. Det finns flera humanitära konsekvenser som följer av den här lagstiftningen.