Biobränsle

Ny lösning kan dubblera värdet på bark

1:52 min
  • I torken torkas barken med hjälp av spillvärme från industrin, efter det kan den användas till att elda i kraftvärmeverk, värmeverk eller inom massaindustrin.
  • När barken blir torrare får den ett högre energivärde och blir mer attraktiv att elda.
  • "Det brinner bättre, hela processen funkar bättre med ett torrare bränsle, och du får mer betalt för det", säger Per Sandström, vd Sandtec.