Klimatkrisen

Ny rapport: hela den skånska kustremsan riskerar att översvämmas

1:30 min
  • Den skånska kusten pekas ut som ett av tio områden i Sverige som riskerar att drabbas särskilt hårt, av det förändrade klimatet.
  • Runt 23 000 skånska bostadshus riskerar att hamna under vatten, om havsnivåerna stiger med en meter.
  • För första gången går flera myndigheter ihop för att peka ut vilka i vilka områden som hotet är mest akut.