NY RAPPORT

Bidragsbrott och hot mot kommunala tjänstemän ökar

2:04 min
  •  I en rapport från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner uppger många politiker och tjänstemän att de i allt större utsträckning utsätts för otillåten påverkan i samband med sin tjänsteutövning. 

  • Det kan handla om både direkta och indirekta hot och många tjänstemän uppger att cheferna inte förstått vidden av problemen.

  • I rapporten föreslås att kommunerna lägger kraft på att minska problemen.