Skolan

Ny rapport: Rasistiska kränkningar vanligaste formen av mobbning

1:55 min
  • Var tionde elev i årskurs 3–6 uppger att de varit utsatta för mobbing det senaste året. Det visar den årliga rapporten från stiftelsen Friends som kom idag. 
  • Var fjärde elev i mellan- och högstadiet uppger att de har utsatts för kränkningar i skolan det senaste året och den vanligaste formen av kränkningar är kopplad till etnicitet. 
  • ”Barn känner sig inte trygga i skolan idag och vuxenvärlden väljer många gånger att blunda eller inte agera”, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.