KARTLÄGGNING

Ny rapport: Stora brister i stödet till personer i prostitution

1:58 min
  • Det finns stora brister i samhällets stöd till personer som säljer sex, det framgår av en omfattande kartläggning av prostitutionen i Sverige som Jämställdhetsmyndigheten presenterar idag.
  • Specialiserat stöd behövs i hela landet och större kunskap krävs inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, visar den rapport som lämnats till regeringen.
  • "Vi hoppas givetvis att de här förslagen blir verklighet och att det leder till bättre stöd och skydd", säger Frida Johansson på Jämställdhetsmyndigheten.

Resultatet i rapporten kommer inte som en överraskning för Saga Brodersen, styrelseledamot i den ideella föreningen Inte din hora som stöttar utsatta.

– Det är någonting vi på Inte din hora kan se, dels hos våra medlemmar men också generellt i stora drag, att det finns en otrolig kunskapsbrist om hur man ska bemöta personer som far illa i kommersiell sexuell exploatering. Jag är inte alls förvånad, tyvärr, säger hon.

Rapporten, som Jämställdhetsmyndigheten gjort på uppdrag av regeringen, bygger delvis på en kvalitativ studie med intervjuer med nära 200 personer som säljer sex samt med ett 40-tal olika myndigheter och organisationer som jobbar mot prostitution.

Enligt Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten, är det tre områden som behöver förstärkas.

– För det första handlar det om att identifiera utsatta i större utsträckning än vad som görs idag. För det andra så handlar det om att det behövs ökade kunskaper inom socialtjänst och hälso- och sjukvård för att kunna veta vilket stöd som personerna de möter behöver och för det tredje så behövs det tillgång till specialiserat stöd i alla delar av landet.

Idag finns specialiserat stöd, med bland annat traumabehandling, endast i de tre storstadsregionerna: Stockholm, Göteborg och Malmö.

Jämställdhetsmyndighetens rapport visar att många som säljer sex har svårt med sin försörjning, det är vanligt med missbruk, psykisk ohälsa, att ha varit utsatt för övergrepp som barn eller ha diagnoser som autism eller ADHD vilket gör dem extra utsatta.

– Många har ett omfattande vårdbehov och en komplex problematik och det kan göra att man riskerar att hamna mellan stolarna, säger Frida Johansson.

Jämställdhetsmyndigheten har nu presenterat en lång lista på förslag till åtgärder för regeringen. Bland annat att fler verksamheter ska ha rutiner och verktyg för att identifiera personer som befinner sig i prostitution och att Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för ärenden som rör kommersiell sexuell exploatering.

– Vi hoppas givetvis att de här förslagen blir verklighet och att det leder till bättre stöd och skydd för utsatta.