IPCC

Ny rapport: Tydlig koppling mellan vår klimatpåverkan och extremväder

2:08 min
  • FN:s klimatpanel IPCC publicerade under måndagen första delen av sin stora klimatrapport, "Sixth Assessment Report", som sammanfattar det senaste kunskapsläget kring klimatförändringarna.
  • En av de kraftigaste slutsatserna i rapporten bekräftar och förstärker tidigare rön om kopplingen mellan klimatförändringen och förekomsten och intensiteten av extremväder, framför allt när det gäller värmeböljor.
  • Vissa klimatförändringar har gått snabbare än väntat de senaste åren och med det nuvarande kunskapsläget kan man nu se scenariot att vi riskerar att nå 1,5 graders uppvärmning redan i början av 2030-talet.