Äldreomsorgslyftet

Ny satsning på språkförstärkande utbildning för vårdpersonal

1:24 min
  • Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun satsar på utbildning och språkkunskaper för att lyfta kvalitén inom äldreomsorgen. 

  • Förvaltningschefen Mattias Ask säger att man vill stärka upp språkkunskaperna hos medarbetarna för att få en god kommunikation.

  • "För mig är det lättare att jobba än att studera därför att det svenska språket är inte lätt", säger Bahta Semere som utbildar sig till undersköterska.