Coronaviruset

Ny studie: Deltavarianten ger högre risk för sjukhusvård

2:00 min
  • I en ny studie från Storbritannien har de som smittats av deltavarianten av coronaviruset visat sig löpa dubbelt så hög risk för att behöva sjukhusvård, jämfört med dem som fått alfavarianten.
  • En majoritet av dem som ingick i studien var ovaccinerade, och forskarna oroas över att belastningen på sjukvården kan öka om deltavarianten sprids i områden med många ovaccinerade.
  • Deltavarianten upptäcktes först i Indien i december 2020, och har sedan spritt sig snabbt och är den dominerande orsaken till covidinfektion i många länder.

        Länk till studien i the Lancet