BOHUSLÄN

Ny studie mäter undervattensbuller från fritidsbåtar

2:07 min
  • Ett tiotal fritidsbåtar, fick sina bullernivåer uppmätta i Gullmarsfjorden under onsdagen. 
  • Mätningarna gjordes både ovanför och under ytan, och förhoppningen är att få större kunskap för hur olika båttyper bullrar. 
  • "Omgivningsbullret stör ut deras egna kommunikation, eller de ljud de lyssnar efter", menar Mathias Andersson, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), om hur vissa djurarter kan påverkas av undervattensbuller.