Luftföroreningar

Ny studie: Sämre luftkvalitet ökar risken för hjärtstopp

1:59 min
  • Italiensk studie visar koppling mellan höga luftföroreningar och antalet fall av plötsligt hjärtstopp.
  • Liknande data finns också från andra länder, bland annat Sverige.
  • För att minska problemen krävs politiska beslut om att minska trafikmängden, enligt Petter Ljungman, docent vid Karolinska Institutet.

Mer information om den italienska studien finns här: www.escardio.org

J Epidemiol Community Health.

2014 Jan;68(1):37-43. doi: 10.1136/jech-2013-203116. Epub 2013 Oct 7.