klimatkrisen

Ny teknik sparar hälften så mycket energi som möjligt enligt översikt

1:01 min

Mer än hälften av energibesparingarna från effektivare teknik kan ätas upp av att vi använder mer teknik när den blir energisnålare och billigare, enligt en ny forskningsöversikt.

Att främja utvecklingen av energisnålare apparater är en viktig strategi för att begränsa energianvändningen och därmed klimatutsläppen.

Men när våra lampor drar mindre el och våra bilar mindre bränsle, äts en del av besparingarna upp genom att vi använder mer belysning och kör bilen längre och oftare.

En ny översikt av forskningen om sådana här så kallade rekyleffekter, publicerad i tidskriften Renewable and Sustainable Energy Reviews, har gått igenom 33 olika studier av rekyleffekter i hushållet eller i olika branscher. I över två tredjedelar av studierna beräknas minst hälften av energibesparingarna ätas upp av en växande konsumtion.

Enligt författarna behöver de klimatmodeller som används av FN ta större hänsyn till rekyleffekter, som innebär att kraftfullare åtgärder behövs för att minska energisektorns klimatpåverkan.

Källa:
P.E. Brockway et al. "Energy efficiency and economy-wide rebound effects: A review of the evidence and its implications". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2 mars 2021. Doi: 10.1016/j.rser.2021.110781