Kulturmiljö

Kyrkorampen som efter fyra år fortfarande engagerar Gladsax

5:09 min
  • Rampen vid kyrkan i Gladsax utanför Simrishamn har blivit aktuell igen, sedan kyrkorådet skickat in en ny ansökan om bygglov till kommunen.
  • Rampen, som ska öka tillgängligheten till kyrkan, har varit omdiskuterad sedan den stod färdig 2016 - Lekplatsföreningen i byn tycker inte att den passar ihop med den medeltida kyrkan och byamiljön.
  • Kyrkorådet sökte bygglov för rampen 2019, där de bland annat ville minska höjden på fronten, och kommunen ska nu ta ställning till en ny ansökan.