GENETIK

Ny chans att bekämpa granbarkborren – dess arvsmassa är kartlagd

0:46 min
  • Bland annat svenska forskare lyckats kartlägga hela granbarkborrens arvsmassa, enligt en studie publicerad i Communications Biology.
  • Granbarkborren kan varje år fördärva omkring 100 miljoner kubikmeter skog i Europa och Asien.
  • Forskarna hoppas på att den här kartläggningen ska kunna hjälpa till att både förstå nyckeln till granbarkborrens framgång och leda till nya lösningar på hur insekten bättre kan bekämpas.