DIGITALISERING

Nya prognosen: Risig mobiltäckning? Bättring kan dröja

1:57 min
  • Sverige ser inte ut att nå sina två kvarvarande mål för bredbands- och mobilnäten. Det bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport som publicerades på måndagen.
  • Målet som gäller mobiltäckning, som anger att alla i Sverige ska ha tillgång till stabila mobiltjänster av god kvalitet om två år, kommer enligt myndigheten inte att uppnås.
  • Och målet för bredbandsutbyggnaden till 2025 kommer enligt PTS “sannolikt inte” att uppnås.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) tror att Sverige kommer att nå målen, till exempel det som rör bredbandsutbyggnaden och är satt till år 2025.

– Jag är övertygad om att vi kommer att nå målen. Vi är också beredda att skjuta till ytterligare resurser om det skulle visa sig att vi inte klara att nå 2025-målet.

Enligt PTS kommer det att bli särskilt svårt för Sverige att nå glesbygden med bredband på 100 megabit per sekund, vilket i dag motsvarar en vanlig fiberuppkoppling.

Till år 2025 ska knappt 2 procent av befolkningen åtminstone ha tillgång till den hastigheten.

Myndigheten bedömer att det saknas mellan 12 miljarder och 20 miljarder kronor, utöver befintliga bredbandsstöd och marknadsinvesteringar, för att nå dit.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman påpekar att Sverige ser ut att nå de andra två delmålen till 2025, och han tror att nya tekniker som till exempel 5G, som inte finns med i PTS beräkning, kan dra ned kostnaderna för utbyggnaden.

Trots att en dryg tredjedel av Sveriges regioner, åtta stycken, nyligen sa till Ekot att de inte ser ut att nå målet, så har regeringen en annan bild.

– Det kommer säkert att kosta pengar att ansluta de sista två procenten. Men vi tror att kostnaden kommer bli lägre än den kostnad som PTS anger, säger Anders Ygeman.

Om två år ska alla ha tillgång till “stabila mobiltjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig” – men enligt PTS kommer Sverige att missa det målet.

Även där gör regeringen en annan bedömning.

– Jag tror att vi kommer att nå det målet. Jag tror att vi kommer behöva presentera ytterligare åtgärder för att klara det målet, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

Centerpartiet har i sin budgetmotion avsatt 500 miljoner kronor mer än regeringen i tillskott till bredbandsutbyggnaden.

Medan regeringen står fast vid bredbandsmålet till 2025, så har Centerpartiet flyttat fram det till 2030

– Vi ser att i dagsläget är det stora skillnader framförallt mellan staden och landsbygden. Det är oerhört mycket kvar att göra, säger Daniel Bäckström, Centerns landsbygdspolitiska talesperson.