Klopyralid

Nya regler kring omdiskuterat bekämpningsmedel

2:01 min
  • Bekämpningsmedel med klopyralid ska begränsas, har EU-kommissionen beslutat.
  • Klopyralid används mot ogräs bland annat i sockerbetsodling och har visat sig ge svåra växtskador, när sockerbetsrester sedan används som gödselmedel, även inom ekologisk odling.
  • "Jag tror att det är viktigt främst för att det ger en tydlig indikation på att vi har att göra med ett problem som kan vara större än vi anade tidigare", säger Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.