Kinas omskolningsläger

Nya vittnesmål om tortyr och hot i Xinjiang

1:50 min
  • Tortyr, hot, våld och förnedring – om det vittnar över 50 personer som vistats i Kinas ökända omskolningsläger.
  • Enligt vittnesmålen har intagna bestraffats genom att bli upphängda på väggar eller fjättrade på metallstolar.
  • Amnestys nya rapport slår fast att Kina brutit mot folkrätten på ett sätt som uppgår till brott mot mänskligheten i regionen Xinjiang.

Människorättsorganisationen Amnesty Internationals rapport är fylld av smärtsamma vittnesmål från omskolningsläger, och slår fast att samtliga intervjuade som vistats i lägren genom den vardagspraxis som rått där har utsatts för tortyr eller annan grym och omänsklig behandling. Bland annat beskriver rapporten en brutal ideologisk indoktrinering genom hot och förnedring.

Dessutom berättar vittnena om fysiska bestraffningar i form av bland annat upphängning på väggar eller fjättring på metallstolar.

Utomstående uppskattningar säger att upp till över en miljon muslimer kan ha internerats i Xinjiang.

Kina hör till den majoritet av världens stater som skrivit under och godkänt FN:s konvention mot tortyr. De kinesiska myndigheterna har vid flera tillfällen kallat anklagelserna om övergrepp i Xinjiang för “århundradets lögn”. Enligt den kinesiska regeringen sker inga brott mot mot mänskliga rättigheter och åtgärderna i Xinjiang ska bara handla om att bekämpa terrorism och minska fattigdomen.

Amnestys kartläggning innehåller det hittills största antalet dokumenterade förstahandsvittnesmål. Samtidigt pågår en folkrättstribunal ledd av en frivilligorganisation i Storbritannien, som också kallar vittnen. EU-parlamentet bedömde redan förra året att Kina begår brott mot mänskligheten i Xinjiang, medan USA:s utrikesminister anklagar den kinesiska staten för folkmord på Xinjiangs muslimer.