ARBETSMARKNAD

Nyanlända män får oftare jobb än kvinnor

0:31 min
  • Närmare 200 000 personer har deltagit i Arbetsförmedlingens etableringsprogram för nyanlända de senaste tio åren. Över hälften av dem är fortfarande inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det visar en ny rapport, enligt SVT.

  • Enligt den nya rapporten är det mest män som får jobb. Män med lägst utbildning går oftare ut i arbete än kvinnor med hög utbildning, enligt Arbetsförmedlingens egen rapport.

  • “Kvinnor går till arbete i lägre utsträckning än män, oavsett utbildningsnivå. De lägst utbildade männen går ut i arbete i högre utsträckning än de högst utbildade kvinnorna”, heter det.