Nora

Nystartat team ska hjälpa demenssjuka, anhöriga och personal

1:15 min
  • Ett demensteam bestående av specialistsjuksköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut och sjuksköterska har precis startat i Nora kommun.
  • "Det är ett stort behov som finns i samhället överlag och vi vill försöka finnas för de här personerna och deras anhöriga", säger Kristina Lokander, demenssamordnare i Nora kommun. 
  • "Vi vill så tidigt som möjligt finnas där med råd och stöd."