covid-19

Nytt läkemedel mot covid-19 testas i Sverige

1:48 min

Ett nytt experimentellt antiviralt läkemedelsprojekt, molnupiravir, mot covid-19 kommer att testas i Sverige veckorna efter påsk. Det handlar om ett medel som först var tänkt mot influensa, men som nu tycks vara effektivt även mot covid-19.

– Det är ett bredspektrum antiviralt medel så det hämmar flera olika virus, säger Magnus Gisslén som är professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Tester har gjorts i en väldigt liten fas 2-studie, med 75 personer där 50 fått verksam substans. För de som fick molnupiravir hämmas viruset SARS-CoV-2 nästan helt efter fem dagars behandling med tabletter morgon och kväll, enligt information som presenterats på en vetenskaplig konferens.

I en tidig studie på försöksdjur har det förekommit biverkningar, men medlet har godkänts att testas på människor både i USA och EU. Än så länge går det inte att dra några slutsatser om eventuella allvarliga biverkningar.

För att veta hur molnupiravir verkligen fungerar behövs en större fas tre studie, och där personer både på sjukhus och utanför sjukhus bland annat i Sverige ska vara med.

– Vi kommer att kunna börja med studien efter påsk, berättar professor Magnus Gisslén.

I en studie som publicerats i Nature med samma antivirala läkemedel så har möss fått mänsklig lungvävnad. Där har forskarna även testat andra typer av coronavirus, som Sars, Mers och helt nya typer av coronavirus som finns hos fladdermöss och som skulle kunna skapa en framtida pandemi hos människor.

– Det som då också är väldigt bra är att det här läkemedlet verkar ha en väldigt bra effekt på alla de här virusen, säger Magnus Gisslén.

Mer om vad värsta och bästa tänkbara förloppet av pandemin kan bli i vår hör du i Vetenskapsradion Hälsa vid lunch 12.09 i dag.