Olofström

Nytt naturreservat: Mörrumsån Ebbamåla bruk

0:34 min
  • Det kommer att bildas ett nytt naturreservat, Mörrumsån Ebbamåla bruk, i Olofströms kommun. Det omfattar en knapp kilometer av Mörrumsån och dess västra dalsida, i anslutning till Ebbamåla bruk, skriver länsstyrelsen i sitt beslut, som togs på tisdagen.
  • Inom området finns ett flertal rödlistade eller hänsynskrävande arter, bland annat lax, tjockskalig målarmussla, drillsnäppa, spillkråka, utter och fladdermöss.
  • Det kommer också att anläggas lättgångna leder och rastplatser i naturreservatet.