TRÄDGÅRDSODLING

Nytt projekt rustar lantbrukare för framtida extremväder

1:43 min
  • Jordbruksverket och LRF trädgård har dragit igång ett nytt projekt med syfte att öka lantbrukarnas motståndskraft mot extremväder.
  • Projektet ska samla in kunskap för kunna utbilda och stötta odlare som vill förbereda sig inför kommande klimatförändringar och extremväder.
  • "Det handlar om att rusta sig inför framtiden", säger Caroline Johnsson, rådgivningsexpert inom projektet.