Nytt system ökar genomslaget för unik Sveriges Radio-journalistik

I början av juni vann Sveriges Radio det europeiska innovationspriset EBU Technology & Innovation Award för Nyhetsvärden, ett redaktionellt system för att värdera digitala nyheter. Per Hylén och Olle Zachrison förklarar hur systemet både främjar särskilt stark Sveriges Radio-journalistik och effektiviserar arbetet på nyhetsredaktionerna.

Varje dag publicerar Sveriges Radios nyhetsredaktioner runt 350 nyhetsljud i app och sajt. Mångfalden är stor med nyheter från 26 lokala kanaler från norr till syd, vår nationella nyhetsredaktion Ekot, sport, vetenskap och kultur. I den traditionella radion gör de olika redaktionerna sina nyhetsbedömningar till de egna sändningarna, oberoende av varandra.

Men digitalt samlas de mest relevanta nyheterna från alla redaktioner i samma nyhetsupplevelse. Ett bra exempel är Toppnyheter, vår nyhetsspellista i appen Sveriges Radio Play, som ständigt uppdaterar publiken med de viktigaste nationella, lokala och internationella nyheterna. Då behövs ett gemensamt system för nyhetsvärdering: vilka nyheter är viktigast i varje givet ögonblick?

Nyhetsvärden är systemet där Sveriges Radios redaktörer uttrycker den nyhetsvärdering de alltid har gjort, fast på ett nytt sätt. I vårt digitala publiceringsverktyg bedöms varje nyhet nu utifrån tre dimensioner:

1) Hur stort är det allmänna nyhetsvärdet? Är det en extraordinär nyhetshändelse som en förödande skogsbrand eller misstänkt terrordåd? Är det en standarnyhet, som förvisso är viktig men inte av sådan självklar tyngd att den berör alla?

2) Hur lång är livslängden? Är det en nyhet som är relevant för många länge, som exempelvis en avslöjande granskning? Eller är livslängden kort, som en trafikolycka eller ett sportresultat?

3) Innehåller nyheten särskilda Sveriges Radio-värden? Alltså kännetecknas den av speciellt identifierade public service-värden. Är vi på plats och rapporterar? Finns unika röster från berörda med i inslaget? Ökar vi förståelsen genom egen analys?

Den sistnämnda dimensionen är det som verkligen skiljer Sveriges Radios system från liknande lösningar i andra mediehus. Medarbetare från olika delar av företaget har lagt ned stor gemensam tankemöda på att identifiera och formulera de kärnvärden som utmärker starka Sveriges Radio-publiceringar. Här finns en direkt koppling till företagets vision: ”Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse”. Arbetet med nyhetsvärden startade med projektet Nytt Digitalt Nyhetsuttryck, lett av Josef El Mahdi (chef område Play), Ulf Reneland (strateg i Utbudsgruppen) och Per Hylén (planeringschef, område Play). Det är ett redaktionellt drivet, men tvärfunktionellt sammansatt förändringsarbete som pågått sedan 2017.

Att Sveriges Radio integrerat den här typen av publicistiska värderingar i ett tekniskt system är något som rönt stor uppmärksamhet i den internationella mediebranschen. I motiveringen till EBU:s innovationspris kallades Nyhetsvärdessystemet för ”ett perfekt exempel på när teknisk uppfinningsförmåga kombineras med public service-värden på ett sätt som hjälper Sveriges Radio att bättre uppfylla sitt uppdrag.

Fler europeiska public service-bolag än Sveriges Radio vill erbjuda sina digitala användare ett mer personaliserat nyhetsflöde. Samtidigt vill alla säkra att urvalet blir trovärdigt, sakligt och allsidigt i linje med det publicistiska uppdraget. Det är med den utgångspunkten som BBC bygger ett nytt redaktionellt system, där Sveriges Radio anges som den viktigaste inspirationskällan.

Hur används då nyhetsvärdena i praktiken på Sveriges Radios redaktioner?

När nyheten värderats får den en poäng i en redaktionell algoritm som sedan avgör var den ska placeras för publiken i nyhetsspellistor och på sverigesradio.se. Det gör att redaktörerna kan lägga mer kraft på att utveckla det journalistiska innehållet, när de slipper sortera om nyhetsmixen varje gång något nytt har hänt.

De allmänna nyhetsvärdena och hur färsk en nyhet är väger tyngst i systemet. Men ett nyhetsljud med särskilda Sveriges Radio-värden – som ett unikt vittnesmål från en berörd – gör att just den nyheten ges en mer prominent placering, den når fler lyssnare helt enkelt. Det blir också lättare för redaktörerna på Ekot att snabbt upptäcka de viktigaste nyheterna från alla Sveriges Radios lokala kanaler.

Att använda ny teknik för att göra nyhetsurvalet mer relevant för den enskilde är centralt för Sveriges Radio, liksom för de flesta stora medier. Systemet med nyhetsvärden ger oss på sikt möjlighet att skapa en mer personlig nyhetsupplevelse, som skräddarsydda nyhetsspellistor och nyhetsbrev. Ett exempel är att vi vill erbjuda en Toppnyheter-spellista där användaren alltid får de viktigaste lokala nyheterna från just sin valda P4-kanal.

Men även om algoritmer och avancerad programmering är viktiga verktyg i digital journalistik är grunden alltid den mänskliga redaktörens, publicistiska bedömning. Sveriges Radio har ett uppdrag att förmedla de viktigaste nyheterna till alla. Därför kommer vi aldrig att överlåta vår nyhetspresentation till  ett helt autonomt system, eller personalisera så mycket att våra lyssnare ges helt olika bilder av det aktuella nyhetsläget.

Systemet med nyhetsvärden stimulerar diskussionen om hur vi gör vår journalistik. Glädjande nog kan vi konstatera att våra reportrar nu tar sig ut ur radiohusen ännu mer för att möta människor, förmedla olika perspektiv och fånga in unika röster. God och engagerande nyhetsjournalistik görs i tätt samspel med publiken – och vi välkomnar alla idéer på hur vi kan bli mer relevanta för just dig som nyhetslyssnare.

Olle Zachrison, ansvarig för digital nyhetsstrategi
Per Hylén, planeringschef område Play

Se nomineringsfilmen om Nyhetsvärden inför EBU:s innovationspris.