Folk och försvar

ÖB nöjd med att Sverige stärker försvaret

1:52 min
  • Vid folk och försvars konferens lyfte försvarsminister Peter Hultqvist fram förstärkningen av luftförsvaret i och med det nya försvarsbeslutet som nu gäller.
  • Han pekade på att Sverige kommer ha ungefär 100 Gripenflygplan, stärker luftvärnet med amerikanska Patriotrobotor, och får luftvärn till Visbykorvetterna och lätt buret luftvärn till amfibiebataljonerna.
  • Överbefälhavare Micael Bydén ser också positivt på de ökade resurserna i och att försvaret ska växa vad gäller personal och utrustning i och med försvarsbeslutet fram till 2025.