Miljö

Också mindre luftföroreningar påverkar hälsan

2:06 min
  • Den senaste forskningen om luftföroreningarnas inverkan på hälsan visar att det inte finns någon säker undre gräns för föroreningarnas effekt.
  • Tidigare studier har visat att luftföroreningar framförallt påverkar hjärta och kärl och ökar risk för bland annat plötsligt hjärtstopp.
  • Världshälsoorganisationen kommer inom kort att publicera nya riktlinjer för hur höga luftföroreningar bör vara.