LIVET PÅ LANDET

Ödehus inventeras - kan bli attraktiva bostäder

0:30 min
  • Ödeshögs kommun har nyligen påbörjat ett projekt med fokus på obebodda hus.

  • Målet är att ungefär 25 nya bostäder ska skapas årligen, antingen genom nybyggnation - eller omvandling av befintliga hus och därför görs nu en kartläggning av kommunens obebodda hus.

  • Även flera andra kommuner i landet och i länet - som Motala - jobbar med samma fråga lokalt efter ökat intresse för landsbygden.