Äldreforskning

Ojämlika förutsättningar för åldrande i höginkomstländer

2:05 min
  • Samhället erbjuder kvinnor sämre förutsättningar än män för ett bra åldrande, enligt en ny internationell studie.
  • Forskarna har utifrån officiell statistik skapat ett "ålders-index", utifrån vilket de rankat 18 höginkomstländer.
  • En av de risker som lyfts fram är att män ofta går bort tidigare än kvinnor, vilket gör att åldrande kvinnor oftare än män lever ensamma.